Muualta tullut asiakas ennen ja jälkeen. Volyymien korjaushuolto.

Diaesitys